Coaching

Springen met je ogen open!

Coaching door JosS is gericht op een gedragsverandering die gebaseerd is op een hoger zelfbewustzijn over het eigen denken en handelen (mentale coaching) en  vervolgens op het niveau van identiteit (transformationele coaching). Het doel is dat de medewerker (weer) eigenaar van het proces wordt en vanuit eigen kracht handelt.

Joss - Dynamisch Durven Doen

Een transparante aanpak waarbij de ‘driehoek’ leidinggevende, medewerker (coachee) en coach op gelijkwaardig niveau functioneren tijdens het traject dient voor mij als basis. Het is belangrijk dat werkgever en werknemer hun verwachtingen en behoeften kunnen uitspreken in een veilige omgeving. Openheid en transparantie zijn de randvoorwaarden. Door zicht te krijgen op: Wie ben ik?  Wat kan ik? en Wat wil ik?  wordt ieder coachingstraject gedegen opgebouwd. 

Ook hier staat Dynamisch, Durven en Doen centraal. Dat betekent dat ik als coach inzoom op het moment, het hier en nu.

JosS levert maatwerk, los van één standaard methodiek.