Coaching

Springen met je ogen open!

- Diensten

Mijn diensten richten zich voornamelijk op individuele coaching van (een) medewerker(s), het verzorgen van trainingen binnen organisaties en het coördineren, inrichten en begeleiding van projecten. Hieronder kunt u per dienst meer informatie lezen. Heeft u vragen, neem gerust contact op!

Training

Een effectieve training wordt vormgegeven vanuit een duidelijke en reële doelstelling. Ik zorg altijd voor een gedegen onderzoek vooraf in continu overleg met u als opdrachtgever. Daarnaast is de training maatwerk en wordt ontwikkeld op het niveau van de groep en met het oog op het gewenste resultaat voor ieder individu en organisatie.

Coaching

Coaching door JosS is gericht op een gedragsverandering die gebaseerd is op een hoger zelfbewustzijn over het eigen denken en handelen (mentale coaching) en vervolgens op het niveau van identiteit (transformationele coaching). Het doel is dat de medewerker (weer) eigenaar van het proces wordt en vanuit eigen kracht handelt.

Projectmanagement

Een project komt voort vanuit een behoefte van een individu of organisatie op het gebied van groei- en ontwikkeling. Nieuwe kansen zien en tevens veranderingen doorvoeren om uiteindelijk het rendement te vergroten. Dit kan op allerlei verschillende gebieden betrekking hebben.

Coaching

Coaching door JosS is gericht op een gedragsverandering die gebaseerd is op een hoger zelfbewustzijn over het eigen denken en handelen (mentale coaching) en vervolgens op het niveau van identiteit (transformationele coaching). Het doel is dat de medewerker (weer) eigenaar van het proces wordt en vanuit eigen kracht handelt.

Training

Een effectieve training wordt vormgegeven vanuit een duidelijke en reële doelstelling. Ik zorg altijd voor een gedegen onderzoek vooraf in continu overleg met u als opdrachtgever. Daarnaast is de training  maatwerk en wordt ontwikkeld op het niveau van de groep en met het oog op het gewenste resultaat voor ieder individu en organisatie.

Projectmanagement

Een project komt voort vanuit een behoefte van een individu of organisatie op het gebied van groei- en ontwikkeling. Nieuwe kansen zien en tevens veranderingen doorvoeren om uiteindelijk het rendement te vergroten. Dit kan op allerlei verschillende gebieden betrekking hebben.