Over JosS

Wat zou jij doen wanneer je zou durven?

JosS is in staat transitietrajecten in het kader van veranderingen en ontwikkeling door te voeren binnen organisaties. Dit op zowel individueel-, team- als ook organisatieniveau. Ik weet dat veranderen een continue proces is en meer vraagt dan een incidentele cursus of training. Ontwikkelen doe je in mijn ogen dan ook nooit alleen. Samen dragen we zorg voor een integrale aanpak waarbij mens en organisatie tegelijkertijd betrokken zijn om groei te realiseren.

Ontwikkeling en verandering van gedrag van medewerkers is in mijn ogen de ontbrekende schakel tussen gemaakte plannen en het beoogde resultaat. DOEN! is mijn motto. Onder ‘doen’ versta ik het stimuleren, faciliteren en ontplooien van talent. Daarmee sta ik voor een maatwerk aanpak, passend bij organisatie en medewerker.

De trajecten om de transities tot stand te brengen worden vormgegeven d.m.v. :

  • Training;
  • Coaching;
  • Projectmanagement.

De coachingstrajecten, trainingen en projectmanagement zijn gebaseerd op de strategie: Dynamisch, Durven, Doen.

De deelnemers participeren en nemen actief deel aan een traject. Een actieve werkvorm haalt mensen uit de veilige zone en daagt ze uit om in de wereld van het onbekende te stappen.
Nieuwe ervaringen op fysiek en mentaal niveau zorgen voor een zogenoemde ‘mind stretch’. Deze ‘stretch’ is blijvend en heeft een positieve uitwerking op het bewustzijn van de deelnemer. Dit resulteert in een meer positief zelfbeeld en een flexibeler denk- en aanpassingsvermogen.

Als we dit vertalen naar de groep dan ontstaan er nieuwe dynamieken. Omdat elk individu
zich bewust wordt van zijn eigen kwaliteiten en talenten, kan hij ook de meerwaarde van de ander gaan zien en ontdekken.
Betrokkenheid leidt tot nieuwe inzichten en creëert nieuwe kansen. Dat dit proces een positief effect heeft op gewenste resultaten op individueel- en organisatieniveau is een logisch gevolg.

Dynamisch, Durven, Doen

Sluit Menu