Gemeenten

Het hoeft geen betoog dat, ten aanzien van de kwaliteit van onze inzet, de hoogste normen gelden. In het meer dan 10 jarig bestaan van JosS kozen/kiezen niet voor niets bedrijven en instanties zoals Laurentius Ziekenhuis Roermond, ERIKS, Dienst Dommelvallei, ISD De Kempen, Bouwbedrijven Jongen, Hornbach, Optimisd, Gemeente Eindhoven, Limburgse MER gemeenten mij als partner.

Ik ben hierbij de partner voor ondersteuning van hun veranderprocessen, trainingen en teaminterventies, projectmanagement of ik word als coach ingezet bij individuele ontwikkeltrajecten.


Gemeente Eindhoven

♦  Training coaching en individuele coaching t.b.v. toetsers Afdeling Werk, Zorg en Inkomen;
♦  Begeleiden en trainen van intervisiebijeenkomsten;
♦  Advisering kwaliteitsontwikkelingstraject toetsers Sociale dienst Afdeling Werk, Zorg en Inkomen;
♦  Training teamontwikkeling Afdeling Werk, Zorg en Inkomen Eindhoven.


Klant aan het woord:

”De kracht van JosS is het persoonlijke aspect. Jos voelt feilloos aan wat er leeft in een organisatie en waar de knelpunten zitten. Door het coachingsprogramma van JosS functioneren medewerkers meer als een team. De sfeer is absoluut verbeterd. Met zijn kunde heeft hij veel voor onze afdeling betekend.”

Elly van de Ven – Afdelingshoofd Dienst WZ&I Eindhoven


Bezoek de website van Gemeente Eindhoven


Intergemeentelijke social dienst Optimisd Veghel

♦  Individueel coachingstraject kwaliteitstoetsers;
♦  Individueel coachingstraject klantmanager;
♦  Individueel coachingstraject afdelingshoofden werk en inkomen;
♦  Training functionerings- en beoordelingsgesprekken afdelingshoofden;
♦  Advies directeur m.b.t. personeels en organisatieaangelegenheden;

Bezoek de website van Gemeente Eindhoven


Gemeente Veldhoven

♦ Individueel coachingstraject kwaliteitscoaches Sociale Dienst;

Bezoek de website van Gemeente Veldhoven


Gemeente Nuenen

♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;

♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Bezoek de website van Gemeente Nuenen


Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;


Klant aan het woord:

Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt.

Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Over Joss…”Wat zou jij doen als je zou durven”? staat op zijn site. Tijdens het teamontwikkelingstraject tussen managementassistenten en tussen het managementteam met de managementassistenten werden wij allen respectvol en creatief door Jos begeleid in de bewustwording van onze sterktes en zwaktes.  Door ieder de vergelijking te laten maken met zelf bedachte metaforen hoe we een goed geolied team kunnen gaan vormen, creëerde inzicht in ieders beelden hiervan. Jos bracht ons al leidend op de goede weg en wel op dusdanige wijze, dat het voor niemand “lijden” werd.  Gebruik makend van onderbouwde methodieken en toch was het maatwerk! Met een zichtbaar resultaat op het einde van de tweede teamontwikkeldag tussen managementassistenten en tussen het managementteam met de managementassistenten. Op weg naar één team: “Doen én durven” dus.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes


Bezoek de website van Gemeente Son en Breugel


ISD De Kempen

♦ Train de trainer ontwikkelen, ontwerpen  m.b.t. houding- en gedragsaspecten bij bijstandsgerechtigde cliënten;
♦ Training on the Job interne trainers. (klantmanagers).


Klant aan het woord:

“Ik heb Jos ervaren als een coach die vanuit zijn rust, inzicht en empathie, snel tot de kern van het probleem komt.
Door hem heb ik (weer) gezien dat ik enkel vanuit mezelf dingen kan veranderen en op welke manier ik dat kan doen.
Ook heb ik geleerd om reëel te blijven kijken naar de dingen.”

Wilma de Beer Klantmanager Werk en Inkomen ISD de Kempen


Bezoek de website van ISD De Kempen


Dienst Dommelvallei

♦ Individuele coaching.


Klant aan het woord:

“Binnen diverse organisaties heb ik samengewerkt met JosS, zowel in de profit als non-profit sector.
Daarbij toont Jos Smeets zich een inspirerend coach, die op de juiste momenten de juiste vragen stelt. Met zijn open en persoonlijke benadering weet hij individuen te raken en organisaties in beweging te zetten. De gekozen werkvormen sluiten altijd aan op de behoeften van de opdrachtgever en diens vraagstelling.
De werkvormen werken activerend naar deelnemers en helpen hen snel over mogelijke drempelvrees  heen. Een sterke toegevoegde waarde voor samenwerking en een hoog trainingsrendement gegarandeerd!
Gedreven door zijn passie, het beste uit mensen halen, is JosS op alle niveaus binnen een organisatie inzetbaar als coach/trainer op individueel maar ook op teamniveau.”

Victor Fijneman – Directeur Dienst Dommelvallei


Bezoek de website van Dienst Dommelvallei.


MER  gemeenten; Maasgouw, Echt Susteren en Roerdalen

♦ Ontwerp, ontwikkeling en uitvoeringsadvies m.b.t. train de trainer;
♦ Train de trainer inrichten m.b.t. houding- en gedragsaspecten bij bijstandsgerechtigde cliënten;
♦ Training on the Job interne trainers. (klantmanagers).

Bezoek de website van MER

 


Gemeente Valkenswaard

♦ Coaching Klantmanagers

Bezoek de website van Gemeente Valkenswaard.

 


Gemeente Maastricht i.s.m. Technocentrum

♦ Ipc Innovatie traject.Samen brengen van bedrijven t.b.v. samenwerking.

Bezoek de website van Gemeente Maastricht.

 

Sluit Menu