Coaching

Springen met je ogen open!

- Gemeente

Zien het steeds meer als hun opdracht om bewoners actief te laten anticiperen. Dit maakt dat de dienstverlening en de rol van de professional aanzienlijk is veranderd. Om deze rol steeds te laten aansluiten op de (latente) behoeften worden houding- en gedragsaspecten nog meer uitvergroot, weg van kennis.

Meer Referenties binnen andere sectoren lezen? Klik dan op een van onderstaande.
ProfitZorg – MaatschappelijkLopende projecten

ISD de Kempen

♦ Train de trainer ontwikkelen, ontwerpen  m.b.t. houding- en gedragsaspecten bij bijstandsgerechtigde cliënten;
♦ Training on the Job interne trainers. (klantmanagers).

Klant aan het woord:
"Ik heb Jos ervaren als een coach die vanuit zijn rust, inzicht en empathie, snel tot de kern van het probleem komt. Door hem heb ik (weer) gezien dat ik enkel vanuit mezelf dingen kan veranderen en op welke manier ik dat kan doen. Ook heb ik geleerd om reëel te blijven kijken naar de dingen."

Wilma de Beer Klantmanager Werk en Inkomen ISD de Kempen
Bezoek website

Gemeente Eindhoven

♦ Teamontwikkeling;
♦  Training coaching en individuele coaching t.b.v. toetsers Afdeling Werk, Zorg en Inkomen;
♦  Begeleiden en trainen van intervisiebijeenkomsten;
♦  Advisering kwaliteitsontwikkelingstraject toetsers Sociale dienst Afdeling Werk, Zorg en Inkomen;
♦  Training teamontwikkeling Afdeling Werk, Zorg en Inkomen Eindhoven.

Klant aan het woord:
”De kracht van JosS is het persoonlijke aspect. Jos voelt feilloos aan wat er leeft in een organisatie en waar de knelpunten zitten. Door het coachingsprogramma van JosS functioneren medewerkers meer als een team. De sfeer is absoluut verbeterd. Met zijn kunde heeft hij veel voor onze afdeling betekend.”

Elly van de Ven - Afdelingshoofd Dienst WZ&I Eindhoven
Bezoek website

Intergemeentelijke social dienst Optimisd Veghel

♦  Individueel coachingstraject kwaliteitstoetsers;
♦  Individueel coachingstraject klantmanager;
♦  Individueel coachingstraject afdelingshoofden werk en inkomen;
♦  Training functionerings- en beoordelingsgesprekken afdelingshoofden;
♦  Advies directeur m.b.t. personeels en organisatieaangelegenheden;
Bezoek website

Gemeente Veldhoven

♦ Individueel coachingstraject kwaliteitscoaches Sociale Dienst;
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Dienst Dommelvallei

♦ Individuele coaching.

Klant aan het woord:
"Binnen diverse organisaties heb ik samengewerkt met JosS, zowel in de profit als non-profit sector. Daarbij toont Jos Smeets zich een inspirerend coach, die op de juiste momenten de juiste vragen stelt. Met zijn open en persoonlijke benadering weet hij individuen te raken en organisaties in beweging te zetten. De gekozen werkvormen sluiten altijd aan op de behoeften van de opdrachtgever en diens vraagstelling. De werkvormen werken activerend naar deelnemers en helpen hen snel over mogelijke drempelvrees  heen.

Victor Fijneman - Directeur Dienst Dommelvallei
Bezoek website

Gemeente Valkenswaard

♦ Coaching Klantmanagers
Bezoek website

MER  gemeenten; Maasgouw, Echt Susteren en Roerdalen

♦ Ontwerp, ontwikkeling en uitvoeringsadvies m.b.t. train de trainer;
♦ Train de trainer inrichten m.b.t. houding- en gedragsaspecten bij bijstandsgerechtigde cliënten;
♦ Training on the Job interne trainers. (klantmanagers).
Bezoek website

Gemeente Maastricht i.s.m. technocentrum

♦ Ipc Innovatie traject.Samen brengen van bedrijven t.b.v. samenwerking.
Bezoek website

Dienst Dommelvallei

♦ Individuele coaching.

Klant aan het woord:
"Binnen diverse organisaties heb ik samengewerkt met JosS, zowel in de profit als non-profit sector. Daarbij toont Jos Smeets zich een inspirerend coach, die op de juiste momenten de juiste vragen stelt. Met zijn open en persoonlijke benadering weet hij individuen te raken en organisaties in beweging te zetten. De gekozen werkvormen sluiten altijd aan op de behoeften van de opdrachtgever en diens vraagstelling. De werkvormen werken activerend naar deelnemers en helpen hen snel over mogelijke drempelvrees  heen.

Victor Fijneman - Directeur Dienst Dommelvallei
Bezoek website

Gemeente Valkenswaard

♦ Coaching Klantmanagers
Bezoek website

Gemeente Maastricht i.s.m. technocentrum

♦ Ipc Innovatie traject.Samen brengen van bedrijven t.b.v. samenwerking.
Bezoek website

Gemeente Veldhoven

♦ Individueel coachingstraject kwaliteitscoaches Sociale Dienst;
Bezoek website

MER  gemeenten; Maasgouw, Echt Susteren en Roerdalen

♦ Ontwerp, ontwikkeling en uitvoeringsadvies m.b.t. train de trainer;
♦ Train de trainer inrichten m.b.t. houding- en gedragsaspecten bij bijstandsgerechtigde cliënten;
♦ Training on the Job interne trainers. (klantmanagers).
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website