Coaching

Springen met je ogen open!

- Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van lopende projecten waarbij ik momenteel nog zeer nauw betrokken ben. Tijdens deze projecten fungeer ik als partner voor mijn klant en geef ik ondersteuning met betrekking tot veranderprocessen, trainingen en teaminterventies en projectmanagement. Tot slot word ik regelmatig als coach ingezet bij individuele ontwikkeltrajecten.

Ga met uw muis op het logo van een desbetreffende klant staan wanneer u hier meer over te weten wilt komen.

Meer Referenties binnen andere sectoren lezen? Klik dan op een van onderstaande.
ProfitGemeenteMaatschappelijkZorg

Topigs Norsvin

Topigs Norsvin staat bekend om de innovatieve werkwijze bij het toepassen van nieuwe technologie en heeft een constante focus op kosteneffectieve varkens(vlees)productie. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van onze organisatie.

♦ Training Global technical service team
♦ Uitvoeren trainingen met verschillende thema’s in het kader van de teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap;
♦ Individuele coaching medewerkers;
Bezoek website

LeefKind

De leeftijd tussen 0 en 13 jaar is een belangrijke tijd voor je kind waarin hij of zij de vaardigheden ontwikkelt die bepalend zijn voor de rest van zijn leven. Vaardigheden waarmee je kind straks zelfstandig deelneemt aan de maatschappij. Leef Kind stimuleert het zelfbewustzijn van het kind en leert hem of haar grip te krijgen op zijn eigen emoties en de wereld om hem heen.

Bezoek website

Laurentius Roermond

♦ Advisering t.b.v. teamontwikkeling en het trainen op kernthema's middels maatwerk in onderling overleg van het spoedplein, de longafdeling, dialyse, SEH, AOA, IC en opname bureau i.s.m. het management;
♦  Trainings 3 daagse  Persoonlijke- en Teamontwikkeling  t.b.v. afdeling Long;- Medewerkers Interviews t.b.v. teamontwikkeling- Samenwerken in Teams- Persoonlijke- en Teamkwaliteiten van POP naar TOP
♦  Individuele coaching Teamleiders;
- Persoonlijke ontwikkeling
- Management Skills
Bezoek website

ERIKS

♦ Opzetten Management Development traject
♦ Ontwikkelen Personal Development traject
♦ Eriks Personal Development t.b.v. Middenkader;
- Ontwikkelen en uitvoeren traject
- Training 360 graden feedback
- Project performance
- Coaching Projectteam
♦  Eriks Individuele coaching manager & medewerkers;
- Persoonlijke ontwikkeling in nieuwe management rol
- Loopbaanontwikkeling
- Management skills
- Teamorganisatie en -effectiviteit
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

The Doc

♦  Begeleiding strategiedag

Alles wat hoort bij het stellen van doelen en aanvliegen van de korte termijn (jaarplan). Tijdens deze dag stonden verschillende facetten centraal die belangrijk zijn zijn bij het bepalen van een duidelijke strategie en de daarbij horende doelen. Je kunt hierbij denken aan de volgende begrippen: dynamisch, veranderingen, ontwikkelingen, change, eigen regie, focus, verantwoordelijkheid, kernwaarden vertalen naar..
Bezoek website

Dienst Dommelvallei

♦ Ontwikkeld en ontwerp van de “leerreisgids” (meerdere thema’s) voor teams en individuele medewerkers;
♦ Uitvoeren trainingen met verschillende thema’s in het kader van de leerreisgids;
♦ Teamontwikkeltraject cluster belastingen;
♦ Individuele coaching medewerkers;
♦ Loopbaanontwikkeling verschillende medewerkers.
Bezoek website

Laurentius Roermond

♦ Advisering t.b.v. teamontwikkeling spoedplein i.s.m. het management;
♦  Trainings 3 daagse  Persoonlijke- en Teamontwikkeling  t.b.v. afdeling Long;- Medewerkers Interviews t.b.v. teamontwikkeling- Samenwerken in Teams- Persoonlijke- en Teamkwaliteiten van POP naar TOP
♦  Individuele coaching Teamleiders;
- Persoonlijke ontwikkeling
- Management Skills
Bezoek website

ERIKS

♦ Eriks Personal Development t.b.v. Middenkader;
- Ontwikkelen en uitvoeren traject
- Training 360 graden feedback
- Project performance
- Coaching Projectteam

♦  Eriks Individuele coaching manager & medewerkers;
- Persoonlijke ontwikkeling in nieuwe management rol
- Loopbaanontwikkeling
- Management skills
- Teamorganisatie en -effectiviteit
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

The Doc

♦  Begeleiding strategiedag

Alles wat hoort bij het stellen van doelen en aanvliegen van de korte termijn (jaarplan). Tijdens deze dag stonden verschillende facetten centraal die belangrijk zijn zijn bij het bepalen van een duidelijke strategie en de daarbij horende doelen. Je kunt hierbij denken aan de volgende begrippen: dynamisch, veranderingen, ontwikkelingen, change, eigen regie, focus, verantwoordelijkheid, kernwaarden vertalen naar..
Bezoek website

Woonpartners Helmond

♦ 
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

ERIKS

♦ Eriks Personal Development t.b.v. Middenkader;
- Ontwikkelen en uitvoeren traject
- Training 360 graden feedback
- Project performance
- Coaching Projectteam

♦  Eriks Individuele coaching manager & medewerkers;
- Persoonlijke ontwikkeling in nieuwe management rol
- Loopbaanontwikkeling
- Management skills
- Teamorganisatie en -effectiviteit
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website

Gemeente Nuenen

♦ Training tweedaagse Management Team ♦ Team ontwikkeling afdeling communicatie ♦ Training: “Samenwerken in vertrouwen”. Aanzet tot zelfsturing d.m.v. ontwerp DNA voor de gemeente;
♦ Aanspreekcultuur op basis van (Zelf) reflectie;

Gemeente Son en Breugel

♦ Teamontwikkelingstraject MT en  management assistentes. Doorgroei  van individuele ondersteuning  MT naar teamondersteuning;

Klant aan het woord:
Het ‘leiden aan de lange teugel’ is mooi van toepassing op de werkwijze van JosS. De groep moet zelf het werk verrichten richting een TOP en wordt waar nodig op cruciale momenten bijgestuurd. Het heeft zaken in gang gezet wat tot een kwaliteitsslag binnen de organisatie leidt. Ik vond de begeleiding van Jos zinvol. Hij stuurde, indien nodig, bij waar we afweken om tot een TOP te komen. Hierin maakte hij geen onderscheid tussen ‘opdrachtgever’ of medewerker.

Gemeente Son en Breugel. MT en managementassistentes
Bezoek website

Bob Noten Uitvaart

♦  Begeleiding/advisering directie bij:
- Organisatieontwikkeling en groei
- Persoonlijke ontwikkeling
- Teamontwikkeling

Klant aan het woord:
"Jos, een ruimhartige meedenker in de breedste zin van het woord. Doordat hij vaak een stap voor is in mijn gedachten stelt Jos de juiste vragen om mij verder te laten ontwikkelen. Middels deze werkwijze heb ik al vele goede inzichten mogen verwerven over mijn bedrijf, organisatie en eigen persoon.

"Bob Noten - Directeur Bob Noten Uitvaartbegeleiding
Bezoek website